Consultancy

Onze consultants zijn snelle denkers met een scherp luisterend oor: jouw partner in complexe maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Communicatie

Vakkundig geplande campagnes en projectcommunicatie op basis van een veelzijdige mediamix, met gevoel voor boodschap en doelgroep.

Creatie

Veelzijdige teams van goed op elkaar ingespeelde, creatieve professionals leveren meeslepende producties die verrassen, boeien en helderheid brengen.
Wat we doen

Je weet wat een storm is, en wat vloed is. Maar wat is een stormvloed?

De combinatie van datavisualisatie en storytelling in een 2D/3D animatie voor Rijkswaterstaat
Je weet wat een storm is, en wat vloed is. Maar wat is een stormvloed?
DE VRAAG
DE VRAAG

De betekenis verhelderen voor
een breed publiek

Bij het WMCN (Watermanagementcentrum Nederland) komt kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem samen. Het centrum werkt samen met Nederlandse waterbeheerders op regionaal en landelijk niveau. Wanneer er informatie is over een risicovolle situatie die dreigt te ontstaan, waarschuwt het WMCN de Nederlandse waterbeheerders, zodat zij tijdig maatregelen kunnen nemen. Een stormvloed is een verschijnsel waarbij er een risicovolle situatie kan ontstaan. Stormvloed is een redelijk bekend begrip, maar er zijn niet veel mensen die precies weten wat het inhoudt. Daarom wilde het WMCN graag een manier om dat aan een breed publiek uit te leggen: hoe een springtij tot stand komt, welke mogelijke risico's dat oplevert en wat we daar aan doen.

ONZE AANPAK: ANIMATIE
ONZE AANPAK: ANIMATIE

Van ruwe datavisualisatie naar een samenhangend verhaal

Vanuit Rijkswaterstaat waren er reeds datavisualisaties gemaakt van de effecten van een springtij aan de Nederlandse kust, en meer ingezoomd op het stadje Harlingen. De metingen tijdens de storm Eunice zijn gebruikt om te laten zien hoe hoog het water tijdens de storm aankomt. We hebben deze 3D datavisualisatie gebruikt om in bredere zin het verhaal te vertellen over wat een stormvloed precies is. Door het begrip 'stormvloed' letterlijk in tweeën te delen, hebben we in het verhaal eerst uitgelegd hoe het astronomisch getij werkt en wanneer er mogelijk sprake is van springtij. Vervolgens hebben we met de datavisualisatie laten zien wat het effect van een storm daarop kan zijn. En welke factoren van invloed zijn op hoe hoog het water precies komt. Vervolgens laten we zien wanneer het WMCN een waarschuwing uitstuurt en wat de vervolgacties zijn van de Nederlandse waterbeheerders.

In de animatie hebben we de datavisualisaties gestileerd en gecombineerd met een aanvullende illustratiestijl zodat het visueel een geheel is geworden. 

HET RESULTAAT
HET RESULTAAT

Veel meer dan alleen een stormvloed

Het eindresultaat ontving veel positieve reacties onder een brede doelgroep. Bij het kijken van de animatie kwamen veel verschillende inzichten bovendrijven. Bijvoorbeeld het besef dat het niet in heel Nederland tegelijkertijd eb of vloed is. De 3D datavisualisaties spelen daarbij een belangrijke rol.

Met het verhaal werd het voor de kijker duidelijk dat een stormvloed een combinatie is van 3 zaken: Springvloed, een verhoogde waterstand door opstuwing van het water door harde wind en het vervolgens overschrijden van een specifiek grenspeil. En welke maatregelen waterbeheerders kunnen nemen tijdens een stormvloed om de risico's te beperken. 

De grootste uitdaging was om de abstracte begrippen en inzichten te vertalen naar een passende beeldtaal. We hebben voor een abstracte illustratie stijl gekozen waarin het lukte om deze vertaalslag te maken. Daarnaast zochten we naar een vorm die de kijker aan het denken zet en aanmoedigt zich verder te verdiepen in het onderwerp.

Meer weten? CONTACT

Thijs Kasbergen
0207008231
thijs@public-cinema.com
LinkedIn

De zeespiegelstijging, hoe praat je erover in het gezin?

Ontwerp en realisatie van een interactieve installatie in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.
De zeespiegelstijging, hoe praat je erover in het gezin?

Hoe maak je inzichten uit de ethiek toegankelijk voor een breed publiek?

Animaties voor het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht
Hoe maak je inzichten uit de ethiek toegankelijk voor een breed publiek?

Maak kennis met de Visuele Omgevingswet: BOVI 2050

Een visuele doorvertaling van de Omgevingswet voor Waterschap Vallei en Veluwe
Maak kennis met de Visuele Omgevingswet: BOVI 2050
Locatie
Burgemeester de Vlugtlaan 125,1063 BJ, Amsterdam
Contact
info@public-cinema.com
+31 (0)20 700 82 31
Volg ons