Consultancy

Onze consultants zijn snelle denkers met een scherp luisterend oor: jouw partner in complexe maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Communicatie

Vakkundig geplande campagnes en projectcommunicatie op basis van een veelzijdige mediamix, met gevoel voor boodschap en doelgroep.

Creatie

Veelzijdige teams van goed op elkaar ingespeelde, creatieve professionals leveren meeslepende producties die verrassen, boeien en helderheid brengen.
Wat we doen
Privacy statement

Bij Public Cinema vinden we het belangrijk dat er verantwoord met persoonsgegevens wordt omgegaan. We verwerken persoonsgegevens alleen zoals is toegestaan binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we je graag uit hoe wij dat doen.

Public Cinema is hét bureau voor maatschappelijke impact. Public Cinema is verantwoordelijk voor de website www.public-cinema.com en voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contact: info@public-cinema.com

Persoonsgegevens die wij verwerken​

Public Cinema verwerkt je persoonsgegevens als je deze gegevens hebt verstrekt via de website www.public-cinema.com. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende pagina's heen

Cookies​

Om het bezoek op onze website te kunnen meten, plaatst onze website cookies (een klein tekstbestandje op je pc, tablet of mobiel waarin informatie wordt opgeslagen). Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten werken van onze website, en daarnaast geeft de input van bezoekers een goed beeld van het gebruik van de website en hoe we deze kunnen verbeteren. De advertentiecookie helpt ons bij het bereiken van de juiste doelgroep met de juiste boodschap, maar de cookie zorgt er tevens voor dat je niet continu wordt benaderd door dezelfde advertentie.

Bij een eerste bezoek aan onze website ontvang je een melding van onze cookies waarbij je jouw voorkeuren kunt aangeven. Deze voorkeuren kun je (meestal) aanpassen via de instellingen van je browser, of je kunt het aanpassen in je cookie voorkeuren op deze pagina. Weet wel dat als je onze cookies blokkeert, bepaalde functies en pagina’s op onze website niet op de gebruikelijke manier werken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken​

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@public-cinema.com, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken​

Public Cinema verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van de Public Cinema nieuwsbrief indien je je hier voor hebt aangemeld.
  • Voor het versturen van e-mails naar aanleiding van een vraag of opmerking die je ons hebt gestuurd via het contactformulier op de contactpagina.
  • Het analyseren van jouw surfgedrag op de website om daarmee de communicatie te verbeteren en de website door te ontwikkelen.

Geautomatiseerde besluitvorming​

Public Cinema neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Public Cinema) tussen zit. Public Cinema gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MacOS – Gmail – WordPress/Elementor – Google Analytics - Google Search Console - ActiveCampaign.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren ​

Public Cinema bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden​

Public Cinema verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens zullen uitsluitend gedeeld worden met partner organisatie als jij hier goedkeuring voor hebt gegeven. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Public Cinema blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen​

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@public-cinema.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Public Cinema zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van jouw email, op jouw verzoek reageren.

Public Cinema wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen​

Public Cinema neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@public-cinema.com.

Locatie
Burgemeester de Vlugtlaan 125,1063 BJ, Amsterdam
Contact
info@public-cinema.com
+31 (0)20 700 82 31
Volg ons