Consultancy

Onze consultants zijn snelle denkers met een scherp luisterend oor: jouw partner in complexe maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Communicatie

Vakkundig geplande campagnes en projectcommunicatie op basis van een veelzijdige mediamix, met gevoel voor boodschap en doelgroep.

Creatie

Veelzijdige teams van goed op elkaar ingespeelde, creatieve professionals leveren meeslepende producties die verrassen, boeien en helderheid brengen.
Wat we doen

Maak kennis met de Visuele Omgevingswet: BOVI 2050

Een visuele doorvertaling van de Omgevingswet voor Waterschap Vallei en Veluwe
Maak kennis met de Visuele Omgevingswet: BOVI 2050
UITDAGING
UITDAGING

Waterschap Vallei en Veluwe wilde de Omgevingswet implementeren op een visuele manier. Hierbij wilden ze pro-actief een Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) opstellen. Er was behoefte aan het faciliteren van dit proces en het ontwikkelen van een product om de visie uit te dragen naar ketenpartners. Vervolgens moest de visie worden vertaald naar een waterbeheerplan: het Blauwe Omgevingsprogramma (BOP). Daarnaast wilden ze medewerkers informeren over de digitale transformatie die nodig is in de interne organisatie en hen zich hier onderdeel van laten voelen.

ADVIES EN VISUELE DOORVERTALING
ADVIES EN VISUELE DOORVERTALING

Voor deze opdracht hebben wij in de volle breedte geholpen bij de implementatie van de visuele omgevingswet. Zowel inhoudelijk door het faciliteren van sessies en het geven van advies over de aanpak, en visueel door de vormgeving van een grote hoeveelheid visuele middelen. 

Vallei & Veluwe werd in 2019 genomineerd voor Aandeslag-trofee.

ONZE AANPAK
ONZE AANPAK

In vier fases zijn we tot het eindresultaat gekomen:

Fase 1 – Conceptontwikkeling

 • Faciliteren van co-creatiesessies voor de ontwikkeling van de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI).

Fase 2 – Analyse & conceptontwikkeling

 • We ontwikkelden een concept voor het BOVI boek en de BOVI website.
 • Visueel faciliteren van de tactische doorvertaling.

Fase 3 – Doorvertaling digitalisatie


 • Visuele ondersteuning van het veranderprogramma 'digitale transformatie', d.m.v. tekensessies, en interactieve infographics en een overkoepelende animatie op het intranet.

Fase 4 – Rapportage

  • Ondersteuning van de tactische doorvertaling naar het Waterbeheerprogramma (Blauwe Omgevingsprogramma)

  • Opmaak van rapportage & aanpassing website

  • Uitbreiding van de website met een aparte omgeving voor het Waterbeheerprogramma (Blauwe Omgevingsprogramma), met onder meer interactieve kaarten.

  • Visueel tot de kern komen van wat hun uitdaging is, hoe ze dat doen, hoe de stromen op elkaar inhaken en wat hiervan belangrijk is voor de organisatie.
  • Vlogs in co-creatie met change agents in de organisatie.

Meer weten? CONTACT

Nicolien Schermer
+31 (0)6 487 703 76
nicolien@public-cinema.com
LinkedIn

BNG Bank

Alle communicatie in lijn met de maatschappelijke missie
BNG Bank

Vermoedens van discriminatie, subtiel in beeld gebracht

Animatie voor het College voor de Rechten van de Mens
Vermoedens van discriminatie, subtiel in beeld gebracht
Locatie
Burgemeester de Vlugtlaan 125, Amsterdam
Contact
info@public-cinema.com
+31 (0)20 700 82 31
Volg ons