Consultancy

Onze consultants zijn snelle denkers met een scherp luisterend oor: jouw partner in complexe maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Communicatie

Vakkundig geplande campagnes en projectcommunicatie op basis van een veelzijdige mediamix, met gevoel voor boodschap en doelgroep.

Creatie

Veelzijdige teams van goed op elkaar ingespeelde, creatieve professionals leveren meeslepende producties die verrassen, boeien en helderheid brengen.
Wat we doen

Maak kennis met de Visuele Omgevingswet: BOVI 2050

Een visuele doorvertaling van de Omgevingswet voor Waterschap Vallei en Veluwe
Maak kennis met de Visuele Omgevingswet: BOVI 2050
UITDAGING
UITDAGING

Waterschap Vallei en Veluwe wilde de Omgevingswet implementeren op een visuele manier. Hierbij wilden ze pro-actief een Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) opstellen. Er was behoefte aan het faciliteren van dit proces en het ontwikkelen van een product om de visie uit te dragen naar ketenpartners. Vervolgens moest de visie worden vertaald naar een waterbeheerplan: het Blauwe Omgevingsprogramma (BOP). Daarnaast wilden ze medewerkers informeren over de digitale transformatie die nodig is in de interne organisatie en hen zich hier onderdeel van laten voelen.

ADVIES EN VISUELE DOORVERTALING
ADVIES EN VISUELE DOORVERTALING

Voor deze opdracht hebben wij in de volle breedte geholpen bij de visuele implementatie van de omgevingswet. Zowel inhoudelijk door het faciliteren van sessies en het geven van advies over de aanpak, en visueel door de vormgeving van een grote hoeveelheid visuele middelen. 

Vallei & Veluwe werd in 2019 genomineerd voor Aandeslag-trofee.

ONZE AANPAK
ONZE AANPAK

In zes fases zijn we tot de eindresultaten gekomen:

Fase 1: Strategievorming

  • We faciliteerden co-creatiesessies voor de ontwikkeling van de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI).

Fase 2: Conceptontwikkeling

  • We ontwikkelden een concept voor het BOVI boek en de BOVI website.

Fase 3: Ondersteuning tactische doorvertaling

  • Door middel van het visueel faciliteren van een sessie met alle betrokken programmamanagers hielpen we de basis te leggen voor het waterbeheerprogramma: het Blauwe Omgevings Programma (BOP)

Fase 4: Visuele ondersteuning van het veranderprogramma 'digitale transformatie'

  • Door middel van tekensessies kwamen we visueel tot de kern van wat de uitdaging is, hoe ze dat doen, hoe de stromen op elkaar inhaken en wat hiervan belangrijk is voor de organisatie.

Fase 5: Uitwerken van een interne campagne ten behoeve van de digitale transformatie

  • We maakten interactieve infographics en een overkoepelende animatie voor op het intranet
  • Ook maakten we vervolgcontent in de vorm van vlogs in co-creatie met change agents in de organisatie, om zo meer de mens achter de organisatieontwikkeling te laten zien.

Fase 6: Opmaak van het Blauwe Omgevingsprogramma als interactief document en uitbreiding van de website

  • We maakten een aparte omgeving op de website voor het Waterbeheerprogramma (Blauwe Omgevingsprogramma) en creeërden onder meer interactieve kaarten.

Meer weten? CONTACT

Nicolien Schermer
+31 (0)6 487 703 76
nicolien@public-cinema.com
LinkedIn

Alle communicatie in lijn met de maatschappelijke missie

Branding voor BNG Bank
Alle communicatie in lijn met de maatschappelijke missie

Vermoedens van discriminatie, subtiel in beeld gebracht

Animatie voor het College voor de Rechten van de Mens
Vermoedens van discriminatie, subtiel in beeld gebracht
Locatie
Burgemeester de Vlugtlaan 125,1063 BJ, Amsterdam
Contact
info@public-cinema.com
+31 (0)20 700 82 31
Volg ons