Consultancy

Onze consultants zijn snelle denkers met een scherp luisterend oor: jouw partner in complexe maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Communicatie

Vakkundig geplande campagnes en projectcommunicatie op basis van een veelzijdige mediamix, met gevoel voor boodschap en doelgroep.

Creatie

Veelzijdige teams van goed op elkaar ingespeelde, creatieve professionals leveren meeslepende producties die verrassen, boeien en helderheid brengen.
Wat we doen

Hoe maak je inzichten uit de ethiek toegankelijk voor een breed publiek?

Animaties voor het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht
Hoe maak je inzichten uit de ethiek toegankelijk voor een breed publiek?
DE VRAAG
DE VRAAG

Inzichten uit de ethiek onder de aandacht brengen

Het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht maakt inzichten uit de wijsgerige ethiek inzichtelijk door er annotaties over te schrijven. Hiermee maakt het actuele kwesties toegankelijk voor een breed publiek van studenten, beleidsmakers, politici, journalisten, activisten en burgers. De ethische annotaties beschrijven beknopt de resultaten van het onderzoek.

Zij vroeg ons om bij twee van deze annotaties een passende animatie te maken: over vluchtelingen en de publieke rol van bedrijven. De vraag was om met behulp van de animaties een creatieve visualisatie te maken van het geschreven stuk, dat aansluit op de actualiteit. De animatie zou een aanmoediging kunnen zijn om over het onderwerp na te denken, om de annotatie te lezen. De annotatie zelf dient weer als opstap voor verdere achtergrondliteratuur.

ONZE AANPAK: ANIMATIE
ONZE AANPAK: ANIMATIE

Abstracte begrippen vertalen naar beeld

We hebben twee animaties gemaakt. Eén animatie over de publieke rol van bedrijven: Het handelen van bedrijven heeft een grote invloed op economie en samenleving. Zijn zij private, door winst gedreven organisaties, of hebben zij (ook) een publieke rol en verantwoordelijkheid?

De andere over vluchtelingen: welke morele verantwoordelijkheden hebben we als Europese Unie tegenover vluchtelingen? Hoe moeten we de belangen van mensen die op de vlucht zijn afwegen tegen de belangen van de inwoners van landen die vluchtelingen opnemen?

De grootste uitdaging was de abstracte begrippen en inzichten te vertalen naar een passende beeldtaal. We hebben voor een abstracte illustratiestijl gekozen waarin het lukte om deze vertaalslag te maken. Daarnaast zochten we naar een vorm die de kijker aan het denken zet en aanmoedigt zich verder te verdiepen in het onderwerp.

HET RESULTAAT
HET RESULTAAT

Animaties die aansporen tot verdieping en discussie

Het is gelukt om twee animaties te maken die de inhoud van de ethische annotaties helder weergeven. Het zijn animaties die aansluiten bij de actualiteit en de kijker aansporen tot nadenken, discussie en verdere verdieping. De opdrachtgever prees hoe wij inhoudelijk konden meedenken over het onderwerp en de inhoud wisten te vertalen naar een passende beeldtaal.

Meer weten? CONTACT

Thijs Kasbergen
0207008231
thijs@public-cinema.com
LinkedIn

Ongelijkheid in de kunstensector in 4 korte animaties

Schokkende cijfers uit het rapport van WOMEN Inc. vertaald naar animaties voor social media
Ongelijkheid in de kunstensector in 4 korte animaties

Vermoedens van discriminatie, subtiel in beeld gebracht

Animatie voor het College voor de Rechten van de Mens
Vermoedens van discriminatie, subtiel in beeld gebracht
Locatie
Burgemeester de Vlugtlaan 125,1063 BJ, Amsterdam
Contact
info@public-cinema.com
+31 (0)20 700 82 31
Volg ons