Consultancy

Onze consultants zijn snelle denkers met een scherp luisterend oor: jouw partner in complexe maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Communicatie

Vakkundig geplande campagnes en projectcommunicatie op basis van een veelzijdige mediamix, met gevoel voor boodschap en doelgroep.

Creatie

Veelzijdige teams van goed op elkaar ingespeelde, creatieve professionals leveren meeslepende producties die verrassen, boeien en helderheid brengen.
Wat we doen

Vermoedens van discriminatie, subtiel in beeld gebracht

Animatie voor het College voor de Rechten van de Mens
Vermoedens van discriminatie, subtiel in beeld gebracht

Een heikele boodschap, in subtiel beeld vertaald

Het College voor de Rechten van de Mens (CRvdM) vroeg Public Cinema om een animatie te maken over de uitkomst van haar meest recente vooronderzoek: naar vermoedens van discriminatie bij de Belastingdienst, afdeling Toeslagen. De animatie moest zowel aan gezinnen die als slachtoffer betrokken waren bij de Toeslagenaffaire als aan het bredere publiek de toedracht van het onderzoek uitleggen, en de implicaties voor de betrokkenen in beeld brengen.

Het College zocht naar een animatie die een complex verhaal weet uit te leggen. Alles rond de Toeslagenaffaire ligt extreem gevoelig, en kan rekenen op veel media-aandacht. Het was daarom zaak dat wij deze gevoeligheid zouden begrijpen. Het College had eerder met ons kennis gemaakt ten tijde van de productie van ROBIN de film, en verwachtte een vergelijkbare rust en visie.  

We hebben een explainer video gemaakt die enerzijds helder en feitelijk een aantal ingewikkelde cijfers en concepten uitlegt. Anderzijds respecteert de animatie de gevoeligheid en menselijkheid van het onderwerp.

Een rustige animatie, warm en toch helder in beeld

In een productie die concrete passages met realistische mensen combineerde met illustraties en abstracte passages, konden we een warmte uitstralen die vaak achterwege blijft bij (overheids-)explainers. Karakters met menselijke gezichten en illustraties met gevoel: geen iconen. Een voice-over met warme, ingetogen menselijkheid vonden we in acteur Kenneth Herdigein, die de animatie met zijn empathie echt wist te 'dragen'. We gebruikten taal die geaard bleef in de werkelijkheid van mensenlevens en die wegblijft van jargon.

In een doorlooptijd van 8 weken produceerden wij de animatie voor het College.

Positieve reacties

De animatie is vertoond tijdens een nationaal persmoment over de resultaten van het vooronderzoek. Diezelfde dag is er veel media-aandacht voor geweest.

De opdrachtgever is tevreden over hoe we deze complexe boodschap hebben weten vertalen naar een heldere animatie die recht doet aan de gevoeligheid van het onderwerp en waarin alles duidelijk wordt uitgelegd. De opdrachtgevers was ook tevreden over het proces en onze flexibiliteit daarin.

Meer weten? CONTACT

Elien Hagedoorn
0207008231
elien@public-cinema.com
LinkedIn

Informatieve animatiefilms

3 korte en krachtige animaties om te informeren en enthousiasmeren
Informatieve animatiefilms

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Vijf animaties met mogelijke toekomstscenario's voor de Covid-19-pandemie als tool voor besluitvorming.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Locatie
Burgemeester de Vlugtlaan 125,1063 BJ, Amsterdam
Contact
info@public-cinema.com
+31 (0)20 700 82 31
Volg ons