Consultancy

Onze consultants zijn snelle denkers met een scherp luisterend oor: jouw partner in complexe maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Communicatie

Vakkundig geplande campagnes en projectcommunicatie op basis van een veelzijdige mediamix, met gevoel voor boodschap en doelgroep.

Creatie

Veelzijdige teams van goed op elkaar ingespeelde, creatieve professionals leveren meeslepende producties die verrassen, boeien en helderheid brengen.
Wat we doen

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Vijf animaties met mogelijke toekomstscenario's voor de Covid-19-pandemie als tool voor besluitvorming.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
CORONASCENARIO'S
CORONASCENARIO'S

Goed voorbereid op een mogelijke toekomst

Hoewel veel mensen het normale leven weer opgepakt hebben, betekent het niet dat we definitief van corona af zijn. Het verdere verloop is onzeker. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bestaat uit 14 adviesraden die de overheid daarom voorbereidt op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie. Samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) werkten zij vijf scenario’s uit voor verschillende maatschappelijke domeinen en beleidsvragen.

ANIMATIES
ANIMATIES

Om de scenario’s bespreekbaar te maken, is ons gevraagd deze door te vertalen naar vijf animatievideo’s. Daarin kijken we naar de Nederlandse samenleving in 2025 door de ogen van een student journalistiek. Tijdens het creatieproces hebben we ons laten leiden door de inleefbaarheid van de scenario’s en hebben we de video’s met hulp van subtiele kleuren en muziek een neutraal karakter meegegeven. De verhalen die verteld worden zijn herkenbaar, mede door de verschillende stemmen en accenten die je hoort.

MEER ZIEN?

Kijk op coronascenarios.nl

De 5 animaties zijn te bekijken en kunnen beleidsschrijvers en ieder die dat wil zich vroegtijdig buigen over coronascenario’s die in de toekomst werkelijkheid kunnen worden. Door bij deze mogelijke toekomsten stil te staan, krijgen we beter zicht op strategische beleidsvragen die kunnen ontstaan en kunnen we mogelijke toekomsten tijdig doordenken.

"Met het beschrijven en doordenken van deze scenario’s wilden de WRR en de KNAW bijdragen aan een betere voorbereiding, zodat belangrijke besluiten minder ad hoc hoefden te worden genomen."
- Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Gezondheidsraad, Raad van State, Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (2022) - Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes, Den Haag: WRR.

Meer weten? CONTACT

Anita van der Meulen
0207008231
anita@public-cinema.com
LinkedIn

Informatieve animatiefilms

3 korte en krachtige animaties om te informeren en enthousiasmeren
Informatieve animatiefilms

Wetenschap toegankelijk maken voor iedereen

Social media content voor de publiekscampagne van de Nationale Wetenschapsagenda
Wetenschap toegankelijk maken voor iedereen
Locatie
Burgemeester de Vlugtlaan 125,1063 BJ, Amsterdam
Contact
info@public-cinema.com
+31 (0)20 700 82 31
Volg ons