Consultancy

Onze consultants zijn snelle denkers met een scherp luisterend oor: jouw partner in complexe maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Communicatie

Vakkundig geplande campagnes en projectcommunicatie op basis van een veelzijdige mediamix, met gevoel voor boodschap en doelgroep.

Creatie

Veelzijdige teams van goed op elkaar ingespeelde, creatieve professionals leveren meeslepende producties die verrassen, boeien en helderheid brengen.
Wat we doen

Cliënt centraal, medewerkers op één

Een communicatiecampagne voor Omring over haar herijkte strategie.
Cliënt centraal, medewerkers op één
UITDAGING
UITDAGING

Om de strategische uitdagingen van de komende jaren het hoofd te kunnen bieden heeft zorgorganisatie Omring haar strategie herijkt. Om de uitvoering van deze strategie tot een succes te maken wil Omring graag 4500 medewerkers 'aan boord' hebben: “Hoe zorgen we dat iedereen de hernieuwde strategie begrijpt, hoe zorgen we dat de strategie gaat leven in de organisatie, en hoe zorgen we dat mensen begrijpen wat dit voor hun werk straks gaat betekenen?”

AANPAK
AANPAK

We beantwoordden de vraag van Omring aan de hand van 5 fases:

Fase 1 – Empathize, Define & Ideate

  • Aan de hand van focusgroepgesprekken komen we in de belevingswereld van de doelgroep en toetsen we aannames.
  • Samen met de klant proberen we scherp te krijgen wat we willen bereiken.
  • We organiseren diverse brainstorm sessies waar we met behulp van visualisaties tot de optimale middelen-combinatie komen.

Fase 2 – Design Thinking x Visual consultancy

  • Op basis van brainstorm sessies ontwikkelen we de outline van een strategie kick-off-campagne en ontwerpen we prototypes van bijvoorbeeld een animatie en praatplaten, waarmee managers in teams het gesprek kunnen voeren over de nieuwe strategie.
  • Prototypes in verschillende stadia helpen ook om strategie inhoudelijk verder aan te scherpen en vast te stellen.

Fase 3 - Testen en feedback

  • We testen de schetsen en storyboards bij onze verschillende doelgroepen. Door diepte interviews krijgen we meer inzicht in hun belevingswereld.
  • Op basis van feedback schaven we de boodschap en concepten bij.

Fase 4 – Creatie

  • Ontwikkeling van animatievideo, praatplaten en andere middelen, om nog meer aandacht te creëren voor de hernieuwde strategie. Onder andere een eenvoudige programmahuisstijl inclusief iconenset, ansichtkaart, stickers en hand-out.

Fase 5 – Doorontwikkeling (vanaf zomer 2022)

  • Procesondersteuning bij operationalisering van de strategie in diverse projecten en programma’s.

Meer weten? CONTACT

Anita van der Meulen
0207008231
anita@public-cinema.com
LinkedIn

Maak kennis met de Visuele Omgevingswet: BOVI 2050

Een visuele doorvertaling van de Omgevingswet voor Waterschap Vallei en Veluwe
Maak kennis met de Visuele Omgevingswet: BOVI 2050

Vermoedens van discriminatie, subtiel in beeld gebracht

Animatie voor het College voor de Rechten van de Mens
Vermoedens van discriminatie, subtiel in beeld gebracht
Locatie
Burgemeester de Vlugtlaan 125,1063 BJ, Amsterdam
Contact
info@public-cinema.com
+31 (0)20 700 82 31
Volg ons