Consultancy

Onze consultants zijn snelle denkers met een scherp luisterend oor: jouw partner in complexe maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Communicatie

Vakkundig geplande campagnes en projectcommunicatie op basis van een veelzijdige mediamix, met gevoel voor boodschap en doelgroep.

Creatie

Veelzijdige teams van goed op elkaar ingespeelde, creatieve professionals leveren meeslepende producties die verrassen, boeien en helderheid brengen.
Wat we doen

Heeft de overheid haar gezag verloren?

Een animatie voor ROB over het gezag van de overheid en hoe deze haar gezag kan terugwinnen
Heeft de overheid haar gezag verloren?
ANIMATIE
ANIMATIE

Een signalement van 66 pagina's terugbrengen naar 2 minuten animatie

Het gezag van de overheid is noodzakelijk voor de aanpak van urgente vraagstukken en langlopende beleidsopgaven. Dit gezag staat echter onder druk. De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert daarom te investeren in de bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid van de overheid en presenteert een agenda voor het herwinnen van gezag.

Dit staat in het ROB-signalement ‘Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur’ dat op 10 november in Den Haag is aangeboden aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij het aanbieden, en bij het breder betrekken van een grotere doelgroep willen we graag een animatie laten zien die de essentie van het signalement op een positieve en originele manier samenvat.

INHOUD NAAR VORM
INHOUD NAAR VORM

Omarm de abstractie en focus op de speerpunten

Om de vertaalslag van inhoud naar vorm efficiënt te kunnen maken zijn we op een hoog abstractieniveau gebleven in het verhaal. We halen alleen in het begin concrete voorbeelden aan om aan te sluiten bij actualiteit en de kijker bij het verhaal te betrekken. Verderop in de animatie beperken we ons tot de trends en speerpunten.

We hebben een bijpassende stijl gezocht die dit niveau ook kan dragen. Het is associatief en speelt met de verbeelding. Het heeft daarnaast een kleine knipoog tegenover wat men zou verwachten.

INFORMATIE
INFORMATIE

Een gezagswaardige animatie met een belangrijke boodschap

Het is gelukt de essentie uit het signalement te halen en de juiste associaties op te roepen. Bovendien laat de animatie ruimte voor interpretatie, wat een belangrijk onderdeel is. De kijker moet deels haar eigen oordeel vormen.

Daarnaast roept de animatie op tot actie: De ROB organiseert 'de maand van het gezag'. De animatie laat ruimte om deze veelvuldig in te zetten voor het uiteindelijke doel van het signalement: Het terugwinnen van het gezag door de overheid.

Meer weten? CONTACT

Thijs Kasbergen
0207008231
thijs@public-cinema.com
LinkedIn

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Vijf animaties met mogelijke toekomstscenario's voor de Covid-19-pandemie als tool voor besluitvorming.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Een interactief jaarplan dat wél gelezen wordt

En een uitleg-animatie over het programma van ZE&GG
Een interactief jaarplan dat wél gelezen wordt
Locatie
Burgemeester de Vlugtlaan 125,1063 BJ, Amsterdam
Contact
info@public-cinema.com
+31 (0)20 700 82 31
Volg ons