Consultancy

Onze consultants zijn snelle denkers met een scherp luisterend oor: jouw partner in complexe maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Communicatie

Vakkundig geplande campagnes en projectcommunicatie op basis van een veelzijdige mediamix, met gevoel voor boodschap en doelgroep.

Creatie

Veelzijdige teams van goed op elkaar ingespeelde, creatieve professionals leveren meeslepende producties die verrassen, boeien en helderheid brengen.
Wat we doen

Financiële regelingen begrijpelijk communiceren

Animaties voor de gemeente Utrecht om twee doelgroepen te informeren
Financiële regelingen begrijpelijk communiceren
ANIMATIE > HET VERHAAL HELDER IN BEELD
ANIMATIE > HET VERHAAL HELDER IN BEELD

Hoe bereik je de inwoners die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken?

De gemeente Utrecht heeft veel verschillende regelingen voor haar inwoners die het financieel lastig hebben. Dat kan een extra vergoeding zijn, een korting of hulp in natura. Per regeling verschilt het wie ervoor in aanmerking komt.

Vanuit een interne uitvraag blijkt dat er een aantal uitdagingen bestaan waardoor er te weinig gebruik wordt gemaakt van de regelingen.

Extern is er vaak te weinig bewustzijn over het bestaan ervan. Met name bij inwoners waarmee de afdeling Werk en Inkomen niet een directe klantrelatie heeft. Bij inwoners die er wel bekend mee zijn is er soms een drempel om, wanneer zij in aanmerking komen, daadwerkelijk gebruik te maken van de regelingen. Die drempel kan komen door de aanname dat het aanmelden veel bureaucratisch papierwerk oplevert, maar ook de factor schaamte voor de financiële situatie kan ook een rol spelen.

Verder blijkt dat intern, binnen de gemeente en de buurtteams, ook niet altijd evenveel kennis is over het bestaan en werking van de regelingen.

COMMUNICATIE
COMMUNICATIE

Voor wie doen we dit eigenlijk?

Voordat de gemeente een goed verhaal naar haar inwoners kon communiceren, moest er in kaart gebracht worden hoe die doelgroep er precies uitziet. Met collega's van de gemeente en ervaringsdeskundigen hebben we daarom ingezoomd op de mensen die nog geen gebruik maken van de regelingen, maar dat wel zouden kunnen doen. We kwamen er al snel achter dat er een aantal duidelijk te definiëren groepen zijn. Hiervoor hebben we verschillende persona's uitgewerkt. Vervolgens hebben we gekeken naar de pains en gains, en comforts en anxiety's per persona. Alle output vormde de bron voor het verhaal in de animaties. Praktisch hebben we gekeken naar een aantal regelingen die het beste aansluiten bij de doelgroepen. Die hebben we als basis gebruikt.

ILLUSTRATIESTIJL
ILLUSTRATIESTIJL

Een eerlijk verhaal met een positieve boodschap

De volgende stap was het creëren van een coherente en herkenbare illustratiestijl voor de gemeente Utrecht om de verhalen te kunnen vertellen. We hebben ervoor gekozen om de primaire huisstijlkleuren als basis te gebruiken, maar ook te kijken naar diversiteit. We hebben een herkenbare stijl gemaakt die goed aansluit bij de doelgroep.

Om de externe doelgroep te prikkelen, hebben we in de animatie voor hen dagelijkse situaties laten zien die als herkenbaar kunnen worden ervaren. We hebben tevens heel duidelijk gemaakt dat men zich niet hoeft te schamen voor dit soort situaties. Vervolgens hebben we de koppeling gemaakt met de regelingen en hen een handelingsperspectief gegeven om laagdrempelig contact op te nemen.

Voor de interne doelgroep hebben we een iets langere animatie gemaakt waarin de regelingen die centraal staan, uitgelegd worden. De gedachte hierbij is dat de interne doelgroep de regelingen sneller en makkelijker introduceert bij de verschillende externe doelgroepen via het contact dat zij met elkaar hebben.

Meer weten? CONTACT

Thijs Kasbergen
0207008231
thijs@public-cinema.com
LinkedIn

Gemeente Alphen a/d Rijn

Een communicatiecampagne voor Gemeente Alphen aan den Rijn ter preventie van armoede en schulden.
Hulp vragen kost niets

De kracht van infographics

5 projecten waar beeld, tekst en inhoud samenkomen.
De kracht van infographics

Informatieve animatiefilms

3 korte en krachtige animaties om te informeren en enthousiasmeren
Informatieve animatiefilms
Locatie
Burgemeester de Vlugtlaan 125,1063 BJ, Amsterdam
Contact
info@public-cinema.com
+31 (0)20 700 82 31
Volg ons