Consultancy

Onze consultants zijn snelle denkers met een scherp luisterend oor: jouw partner in complexe maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Communicatie

Vakkundig geplande campagnes en projectcommunicatie op basis van een veelzijdige mediamix, met gevoel voor boodschap en doelgroep.

Creatie

Veelzijdige teams van goed op elkaar ingespeelde, creatieve professionals leveren meeslepende producties die verrassen, boeien en helderheid brengen.
Wat we doen

Complexe wetenschappelijke onderzoeken samengevat in deelbare beelden

Een serie spraakmakende infographics voor het NWO Perspectief-programma
Complexe wetenschappelijke onderzoeken samengevat in deelbare beelden
DE VRAAG VAN NWO-TTW
DE VRAAG VAN NWO-TTW

Een andere vorm

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) faciliteert samenwerking tussen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties om te komen tot technologische innovatie. Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft, vraagt echter vaak om een grootschalige aanpak. Het Perspectief-programma van NWO stimuleert dit. Public Cinema maakte eerder video’s over de onderzoeken die een toekenning kregen. In 2023 is ons gevraagd om de gehonoreerde onderzoeken op een begrijpelijke manier samen te vatten in deelbare infographics.

ONZE AANPAK & HET RESULTAAT
ONZE AANPAK & HET RESULTAAT

Uniek, maar toch herkenbaar.

We hebben ervoor gekozen om op basis van de NWO-huisstijl een format te ontwikkelen voor de 8 infographics. Op die manier is elke infographic uniek, maar hebben ze dezelfde herkenbare elementen, opbouw en uitstraling. De infographics schetsen een 'helikopterblik' van het project. Ze zijn opgebouwd uit de elementen:

1) maatschappelijke uitdaging
2) nieuwe innovatieve technologie als oplossing
3) samenwerking consortiumpartners
4) bijdrage aan maatschappelijke impact en economie.

Deze presenteren we als processtappen met een logische volgordelijkheid en samenhang. Vanuit projectbeschrijvingen en aanvullende interviews hebben we de inhoud zoveel mogelijk in essentie ‘vertaald’ naar beeld, en waar nodig aangevuld met tekst.

Speciaal voor LinkedIn vertaalden we de infographics naar deelbare slideshows.

Meer weten? CONTACT

Charlotte Soedjak
0207008231
charlotte@public-cinema.com
LinkedIn

Jaarlijks topwetenschappers in beeld brengen voor de Spinoza- en Stevinpremies

Portretvideo's van laureaten in opdracht van de NWO
Jaarlijks topwetenschappers in beeld brengen voor de Spinoza-  en Stevinpremies

Wetenschap toegankelijk maken voor iedereen

Social media content voor de publiekscampagne van de Nationale Wetenschapsagenda
Wetenschap toegankelijk maken voor iedereen
Locatie
Burgemeester de Vlugtlaan 125,1063 BJ, Amsterdam
Contact
info@public-cinema.com
+31 (0)20 700 82 31
Volg ons