Alle vormenVideoWebsite

Radicaal Anders Inburgeren

By februari 13, 2017 juni 18th, 2019 No Comments

et huidige systeem van inburgeringscursussen werkt niet. Wij stellen een radicaal nieuwe manier van inburgeren voor: een online en multimediaal leerplatform. Doe je mee om het te maken?

HET SYSTEEM VAN INBURGEREN WERKT NIET

Kom je van buiten de EU langdurig in Nederland wonen, dan moet je inburgeren. Dat wil zeggen: succesvol een aantal examens afronden over het lezen, luisteren, schrijven en spreken van de Nederlandse taal, en over kennis van de Nederlandse maatschappij. Ben je na 2015 aangekomen, dan komt daar ook nog ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’ bij.

Nieuwkomers hebben zelf de verantwoordelijkheid om binnen 3 jaar alle examens te halen. Doen ze dat niet, dan volgt een boete of zelfs uitzetting. Om zich voor te bereiden op de examens kunnen nieuwkomers geld lenen voor een inburgeringscursus. Voorwaarde voor de lening is dat ze de cursus volgen bij een school met het keurmerk ‘Blik op Werk’. Op het eerste gezicht een prima systeem. Veel nieuwkomers zijn vluchteling en hebben weinig te besteden. Een lening biedt dan uitkomst. En het keurmerk garandeert de kwaliteit van de scholen.

Toch bleek onlangs dat slechts de helft van de nieuwkomers die in 2013 in Nederland arriveerden binnen de afgesproken termijn was geslaagd voor het inburgeringsexamen. En van de 53.000 migranten die zich in 2013, 2014 en 2015 in Nederland vestigden heeft 88% nog steeds niet aan hun verplichtingen voldaan.

Hoe komt het dat het systeem van inburgering niet werkt?

COWBOYS MET PERVERSE PRIKKELS

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs en zweert bij het ‘Blik op Werk’ keurmerk. Het keurmerk was in het leven geroepen om ‘cowboys’ van de inburgeringsmarkt te weren, maar in de praktijk blijkt het niet effectief. Vaak gaat het als volgt: scholen zetten lokkertjes zoals gratis tablets in, maar laten vervolgens alleen hoogopgeleide vluchtelingen toe tot de cursus. Die hebben zo min mogelijk lessen nodig hebben om het examen te halen. En omdat de overheid de kosten van de cursus vergoedt zodra de cursist is geslaagd, kan het inburgeringsinstituut op die manier met minimale inspanning zo’n 5 tot 6 duizend euro per geslaagde kandidaat bijschrijven.

De directrice van stichting Vluchtelingenwerk trok aan de bel over deze misstand. Die geldt natuurlijk lang niet voor alle scholen, maar er valt wel duidelijk een flinke groep (lager opgeleide) nieuwkomers buiten de boot. Weliswaar biedt Vluchtelingenwerk deze groep zelf ook inburgeringscursussen aan, maar ze kan de toeloop amper aan.

Dat roept de vraag op: kunnen nieuwkomers niet gewoon zélf leren voor hun inburgeringsexamens?

ZÉLF LEREN VOOR JE INBURGERINGSEXAMEN

DUO ontmoedigt nieuwkomers om zelf te gaan leren, en doet het voorkomen alsof naar een school gaan de enige manier is om je goed voor te bereiden op het examen. Op hun site staat: “Naar school gaan is veel beter dan zelf leren. De kans om te slagen is groter.” Toch hebben we net gezien dat een goede school vinden voor laagopgeleide nieuwkomers geen sinecure is. Of stel dat de locatie van de school of de tijden van de lessen onhandig zijn; dat de groepssamenstelling niet productief is door niveauverschillen of dat het onderwijs(materiaal) gewoon slecht is? Dan heb je een probleem. Bovendien moeten nieuwkomers vaak geld lenen om de cursus te betalen. Die lening wordt kwijtgescholden wanneer je binnen drie jaar de examens haalt. Maar die moet je dan wel hálen. Dat is een risico, en bovendien: wie leent er nou graag geld?

Aan de andere kant leven we in een tijd waarin iedereen continu dingen zelf leert. Kinderen leren op het internet gitaar spelen, hun ouders leren er koken. Studenten in China volgen online cursussen Europees recht. Alles is online beschikbaar: wil je specialist worden in cyberbeveiliging? Geen probleem, volg gewoon de volgende courses.

Waarom zijn er nog geen online videocolleges voor nieuwkomers om ze te helpen voorbereiden op het inburgeringsexamen?

BEELD WERKT (WEL)

Zelf dingen leren op internet heeft een aantal voordelen. Het eerste voordeel is: je kunt er beeld bij gebruiken. Mensen die al wat ouder zijn hebben vaak moeite met een nieuwe taal, maar beeldtaal kennen ze al, want die is universeel. Informatie blijft dus beter hangen wanneer je het illustreert met beeld. Bovendien is beeld ook leuk. En dat is heel erg belangrijk wanneer je mensen dingen wilt leren: leren moet leuk zijn.

Dat weet ook de NPO. Zij zijn als experiment begonnen met een online tv-kanaal dat nieuwkomers in Nederland een beeld geeft van de Nederlandse samenleving. Het kanaal is voor alle leeftijden en het behandelt Nederlandse geschiedenis, cultuur en taal. Een goed idee, alleen helpt het nieuwkomers niet direct om zich voor te bereiden op het inburgeringsexamen. En dat is toch waar je naartoe wilt werken.

Daarvoor zullen we beeld op een andere manier moeten aanwenden.

OPEN EN TOEGANKELIJK ONLINE LEERPLATFORM

Wij willen toe naar een online leerplatform met daarop cursussen die nieuwkomers voorbereiden op de zes inburgeringsexamens. Wij denken dat het platform een succes wordt om de volgende redenen:

Het is leuk: Leren op dit platform is leuk. Persoonlijke courses met veel beeld: videocolleges, korte items, foto’s, illustraties, leuke vragen en oefeningen.

Voor iedereen toegankelijk: Op het platform zijn de verschillende courses in verschillende talen beschikbaar. Wanneer de basis van de curricula eenmaal staat kun je deze makkelijk vertalen naar alle mogelijke verschillende talen. Op deze manier voelt iedereen die de course volgt zich ook persoonlijk aangesproken.

Gratis: Gebruik van het platform is gratis. Zo maak je de drempel voor mensen om een course te volgen zo laag mogelijk.

Verschillende niveaus: Mensen met verschillende niveaus van ontwikkeling en opleiding moeten uiteindelijk hetzelfde examen afleggen. Daarom beginnen de curricula eenvoudig en kan iedereen op zijn eigen niveau instromen. Daarnaast kunnen mensen thuis de courses nog een keer kijken, en langzamer of juist sneller afspelen. Iedereen op zijn of haar eigen tempo.

Verdieping: Op het platform kunnen bij de courses ook andere bronnen vermeld worden waar de deelnemer naar kan kijken. Bijvoorbeeld links naar relevante boeken, artikelen, films, animaties, andere opleidingssites etc.

Interactief: Naast de courses biedt het platform ook de mogelijkheid van een toets, zodat deelnemers weten op welk niveau ze zijn.

Verbinding: Het platform verbindt deelnemers met elkaar, zodat ze elkaar vragen kunnen stellen, ondersteunen en meet-ups kunnen organiseren om bijvoorbeeld samen te studeren. Daarnaast kan het platform ook deelnemers met vrijwilligers verbinden. Uiteindelijk leidt dit ook weer leiden tot persoonlijke begeleiding.

DOE JE MEE?

Er bestaan al verschillende andere instrumenten om het leren te ondersteunen, zoals de app Duolingo. We willen dan ook niet opnieuw het wiel uitvinden maar juist bestaande kanalen verbinden. Bovendien is zo’n online platform natuurlijk geen volledige vervanging van alle scholen die cursussen aanbieden. Wél kan een online platform een eerste aanzet zijn voor mensen die niet bij scholen terecht kunnen of willen – zowel statushouders als niet-statushouders. Daarnaast kan het deze groep ook op een laagdrempelige manier persoonlijk verbinden met vrijwilligers. En misschien kan het bijdragen aan een oplossing voor het capaciteitsprobleem waar Stichting Vluchtelingenwerk mee zit.

Hoe krijg je zoiets van de grond? Eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Voor het online platform zijn er allerlei open source oplossingen die in alle functionaliteit voorzien. Voor het produceren van educatieve video’s hebben we als Public Cinema alle expertise, apparatuur en faciliteiten in huis. We gaan dus geen lange aanvragen schrijven of subsidies afwachten. We willen direct aan de slag. Om een opzet te maken, en te testen of die inderdaad een behoefte vanuit de praktijk vervult.

Het enige dat we dat we nog nodig hebben zijn teamleden. Om een eerste curriculum, een eerste website, een eerste course in elkaar te zetten. Daarom zijn wij op zoek naar onderwijsdeskundigen, Neerlandici, geschiedkundigen, IT’ers, leraren, cameramensen, presentatoren en andere enthousiastelingen. Met of zonder status, Nederlanders of nieuwe Nederlanders. Of misschien wel juist nieuwe Nederlanders zodat we meteen een eerste course in een andere taal kunnen maken.

Ben jij zo iemand of ken jij zo iemand? Reageer dan! Dan gaan we samen iets heel moois neerzetten.

Public Cinema helpt organisaties optimaal te presteren door beeld in te zetten. Op deze kennisbank delen we inzichten die jouw organisatie daarbij kunnen helpen. Neem contact op om eens verder te praten over onze inzichten en jouw organisatie.

MEER LEZEN?

et huidige systeem van inburgeringscursussen werkt niet. Wij stellen een radicaal nieuwe manier van inburgeren voor: een online en multimediaal leerplatform. Doe je mee om het te maken?

HET SYSTEEM VAN INBURGEREN WERKT NIET

Kom je van buiten de EU langdurig in Nederland wonen, dan moet je inburgeren. Dat wil zeggen: succesvol een aantal examens afronden over het lezen, luisteren, schrijven en spreken van de Nederlandse taal, en over kennis van de Nederlandse maatschappij. Ben je na 2015 aangekomen, dan komt daar ook nog ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’ bij.

Nieuwkomers hebben zelf de verantwoordelijkheid om binnen 3 jaar alle examens te halen. Doen ze dat niet, dan volgt een boete of zelfs uitzetting. Om zich voor te bereiden op de examens kunnen nieuwkomers geld lenen voor een inburgeringscursus. Voorwaarde voor de lening is dat ze de cursus volgen bij een school met het keurmerk ‘Blik op Werk’. Op het eerste gezicht een prima systeem. Veel nieuwkomers zijn vluchteling en hebben weinig te besteden. Een lening biedt dan uitkomst. En het keurmerk garandeert de kwaliteit van de scholen.

Toch bleek onlangs dat slechts de helft van de nieuwkomers die in 2013 in Nederland arriveerden binnen de afgesproken termijn was geslaagd voor het inburgeringsexamen. En van de 53.000 migranten die zich in 2013, 2014 en 2015 in Nederland vestigden heeft 88% nog steeds niet aan hun verplichtingen voldaan.

Hoe komt het dat het systeem van inburgering niet werkt?

COWBOYS MET PERVERSE PRIKKELS

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs en zweert bij het ‘Blik op Werk’ keurmerk. Het keurmerk was in het leven geroepen om ‘cowboys’ van de inburgeringsmarkt te weren, maar in de praktijk blijkt het niet effectief. Vaak gaat het als volgt: scholen zetten lokkertjes zoals gratis tablets in, maar laten vervolgens alleen hoogopgeleide vluchtelingen toe tot de cursus. Die hebben zo min mogelijk lessen nodig hebben om het examen te halen. En omdat de overheid de kosten van de cursus vergoedt zodra de cursist is geslaagd, kan het inburgeringsinstituut op die manier met minimale inspanning zo’n 5 tot 6 duizend euro per geslaagde kandidaat bijschrijven.

De directrice van stichting Vluchtelingenwerk trok aan de bel over deze misstand. Die geldt natuurlijk lang niet voor alle scholen, maar er valt wel duidelijk een flinke groep (lager opgeleide) nieuwkomers buiten de boot. Weliswaar biedt Vluchtelingenwerk deze groep zelf ook inburgeringscursussen aan, maar ze kan de toeloop amper aan.

Dat roept de vraag op: kunnen nieuwkomers niet gewoon zélf leren voor hun inburgeringsexamens?

ZÉLF LEREN VOOR JE INBURGERINGSEXAMEN

DUO ontmoedigt nieuwkomers om zelf te gaan leren, en doet het voorkomen alsof naar een school gaan de enige manier is om je goed voor te bereiden op het examen. Op hun site staat: “Naar school gaan is veel beter dan zelf leren. De kans om te slagen is groter.” Toch hebben we net gezien dat een goede school vinden voor laagopgeleide nieuwkomers geen sinecure is. Of stel dat de locatie van de school of de tijden van de lessen onhandig zijn; dat de groepssamenstelling niet productief is door niveauverschillen of dat het onderwijs(materiaal) gewoon slecht is? Dan heb je een probleem. Bovendien moeten nieuwkomers vaak geld lenen om de cursus te betalen. Die lening wordt kwijtgescholden wanneer je binnen drie jaar de examens haalt. Maar die moet je dan wel hálen. Dat is een risico, en bovendien: wie leent er nou graag geld?

Aan de andere kant leven we in een tijd waarin iedereen continu dingen zelf leert. Kinderen leren op het internet gitaar spelen, hun ouders leren er koken. Studenten in China volgen online cursussen Europees recht. Alles is online beschikbaar: wil je specialist worden in cyberbeveiliging? Geen probleem, volg gewoon de volgende courses.

Waarom zijn er nog geen online videocolleges voor nieuwkomers om ze te helpen voorbereiden op het inburgeringsexamen?

BEELD WERKT (WEL)

Zelf dingen leren op internet heeft een aantal voordelen. Het eerste voordeel is: je kunt er beeld bij gebruiken. Mensen die al wat ouder zijn hebben vaak moeite met een nieuwe taal, maar beeldtaal kennen ze al, want die is universeel. Informatie blijft dus beter hangen wanneer je het illustreert met beeld. Bovendien is beeld ook leuk. En dat is heel erg belangrijk wanneer je mensen dingen wilt leren: leren moet leuk zijn.

Dat weet ook de NPO. Zij zijn als experiment begonnen met een online tv-kanaal dat nieuwkomers in Nederland een beeld geeft van de Nederlandse samenleving. Het kanaal is voor alle leeftijden en het behandelt Nederlandse geschiedenis, cultuur en taal. Een goed idee, alleen helpt het nieuwkomers niet direct om zich voor te bereiden op het inburgeringsexamen. En dat is toch waar je naartoe wilt werken.

Daarvoor zullen we beeld op een andere manier moeten aanwenden.

OPEN EN TOEGANKELIJK ONLINE LEERPLATFORM

Wij willen toe naar een online leerplatform met daarop cursussen die nieuwkomers voorbereiden op de zes inburgeringsexamens. Wij denken dat het platform een succes wordt om de volgende redenen:

Het is leuk: Leren op dit platform is leuk. Persoonlijke courses met veel beeld: videocolleges, korte items, foto’s, illustraties, leuke vragen en oefeningen.

Voor iedereen toegankelijk: Op het platform zijn de verschillende courses in verschillende talen beschikbaar. Wanneer de basis van de curricula eenmaal staat kun je deze makkelijk vertalen naar alle mogelijke verschillende talen. Op deze manier voelt iedereen die de course volgt zich ook persoonlijk aangesproken.

Gratis: Gebruik van het platform is gratis. Zo maak je de drempel voor mensen om een course te volgen zo laag mogelijk.

Verschillende niveaus: Mensen met verschillende niveaus van ontwikkeling en opleiding moeten uiteindelijk hetzelfde examen afleggen. Daarom beginnen de curricula eenvoudig en kan iedereen op zijn eigen niveau instromen. Daarnaast kunnen mensen thuis de courses nog een keer kijken, en langzamer of juist sneller afspelen. Iedereen op zijn of haar eigen tempo.

Verdieping: Op het platform kunnen bij de courses ook andere bronnen vermeld worden waar de deelnemer naar kan kijken. Bijvoorbeeld links naar relevante boeken, artikelen, films, animaties, andere opleidingssites etc.

Interactief: Naast de courses biedt het platform ook de mogelijkheid van een toets, zodat deelnemers weten op welk niveau ze zijn.

Verbinding: Het platform verbindt deelnemers met elkaar, zodat ze elkaar vragen kunnen stellen, ondersteunen en meet-ups kunnen organiseren om bijvoorbeeld samen te studeren. Daarnaast kan het platform ook deelnemers met vrijwilligers verbinden. Uiteindelijk leidt dit ook weer leiden tot persoonlijke begeleiding.

DOE JE MEE?

Er bestaan al verschillende andere instrumenten om het leren te ondersteunen, zoals de app Duolingo. We willen dan ook niet opnieuw het wiel uitvinden maar juist bestaande kanalen verbinden. Bovendien is zo’n online platform natuurlijk geen volledige vervanging van alle scholen die cursussen aanbieden. Wél kan een online platform een eerste aanzet zijn voor mensen die niet bij scholen terecht kunnen of willen – zowel statushouders als niet-statushouders. Daarnaast kan het deze groep ook op een laagdrempelige manier persoonlijk verbinden met vrijwilligers. En misschien kan het bijdragen aan een oplossing voor het capaciteitsprobleem waar Stichting Vluchtelingenwerk mee zit.

Hoe krijg je zoiets van de grond? Eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Voor het online platform zijn er allerlei open source oplossingen die in alle functionaliteit voorzien. Voor het produceren van educatieve video’s hebben we als Public Cinema alle expertise, apparatuur en faciliteiten in huis. We gaan dus geen lange aanvragen schrijven of subsidies afwachten. We willen direct aan de slag. Om een opzet te maken, en te testen of die inderdaad een behoefte vanuit de praktijk vervult.

Het enige dat we dat we nog nodig hebben zijn teamleden. Om een eerste curriculum, een eerste website, een eerste course in elkaar te zetten. Daarom zijn wij op zoek naar onderwijsdeskundigen, Neerlandici, geschiedkundigen, IT’ers, leraren, cameramensen, presentatoren en andere enthousiastelingen. Met of zonder status, Nederlanders of nieuwe Nederlanders. Of misschien wel juist nieuwe Nederlanders zodat we meteen een eerste course in een andere taal kunnen maken.

Ben jij zo iemand of ken jij zo iemand? Reageer dan! Dan gaan we samen iets heel moois neerzetten.

Public Cinema helpt organisaties optimaal te presteren door beeld in te zetten. Op deze kennisbank delen we inzichten die jouw organisatie daarbij kunnen helpen. Neem contact op om eens verder te praten over onze inzichten en jouw organisatie.

MEER LEZEN?