Tegenwoordig is het inzetten van traditionele wervingskanalen lang niet altijd genoeg om geschikte kandidaten te werven op de huidige krappe arbeidsmarkt. Het Da Vinci College Lammenschans had een concrete, maar moeilijk in te vullen vacature uitstaan en besloot daarom een vacaturevideo in te willen zetten. Wij maakten een deze in samenwerking met Cycle Media, zodat zij op laagdrempelige wijze met deze vorm van arbeidsmarktcommunicatie kon experimenteren.

Uitdaging

Aanpak

Resultaten

Projectmanager

UITDAGING

Sinds het stopzetten van de bovenschoolse voorziening De Delta in Leiden vallen een aantal leerlingen buiten de boot. Het Da Vinci College Lammenschans heeft ervoor gekozen om een vergelijkbare voorziening binnen de eigen school te faciliteren. Dit is een klas van ongeveer twaalf leerlingen geworden. Zij kunnen met eigen leertempo en de juiste begeleiding zo toch een VMBO-basis diploma behalen.

Voor deze klas werd een passende docent gezocht en het Da Vinci College opende een vacature, die moeilijk te vervullen bleek. Met de vacaturevideo werd er naar gestreefd om de volgende doelen te behalen:

  • We bereiken de juiste mensen met onze wervingsvideo
  • Één tot drie mensen komen op gesprek
  • De ideale collega wordt geworven

AANPAK

Wij maakten een video voor de openstaande vacature waarin we de organisatie(cultuur) konden laten zien en enkele leerlingen en een docent in beeld brachten om over hun ervaringen te vertellen. Daarnaast werden ook de functie eisen genoemd. Deze video bracht Cycle Media vervolgens onder de aandacht van potentiële kandidaten en latent werkzoekenden via selectieve promotie op social media. Een betere manier om binnen twee minuten een beeld te krijgen van hun mogelijk toekomstige baan is moeilijk denkbaar.

RESULTATEN

Na het plaatsen van de vacaturevideo zijn er twee kandidaten op gesprek gekomen en is de docent die in de video aan het woord komt nóg enthousiaster over haar vak geworden. De leerlingen voelden zich heel bijzonder om een rol te spelen in de video.

PROJECTMANAGER: SANDRA JANSSEN

Sandra is cultuurwetenschapper en journalist met een voorliefde voor beeld. Ze doet niets liever dan haar tanden zetten in een ingewikkeld onderwerp om er dan samen met een spreker een onvergetelijk verhaal van te maken. Of het nu een reportage, documentaire of videoclip is, ze pakt alles met beide handen aan.

sandra@public-cinema.com
020-7008231

ANDEREN BEKEKEN DEZE PROJECTEN OOK: