Complexe onderwerpen begrijpelijk uitgelegd

"Partners in Visuele Communicatie"

De Universiteit van Amsterdam (UvA) staat voor de uitdaging om regelmatig complexe onderwerpen op begrijpelijke wijze uit te leggen aan studenten, medewerkers en externe stakeholders. De UvA merkt echter dat het onvoldoende lukt om deze onderwerpen met lange stukken tekst uit te leggen. Daarom zetten ze visuele communicatiemiddelen in, waaronder animatiefilmpjes en infographics.

Op dit moment werken we met veel plezier al meer dan 2 jaar samen met de UvA. Enkele producties lichten we hieronder toe.

Allocatiemodel

Helder beeld, betere inspraak

De UvA vindt inspraak voor studenten en medewerkers belangrijk. Over het ‘allocatiemodel’ bijvoorbeeld, dat bepaalt hoe de geldstromen lopen. Een knap lastig maar cruciaal onderwerp. Wij vertaalden het model naar een begrijpelijke Infographic en animatiefilm. Hierdoor lukte het om studenten en medewerkers te betrekken in de besluitvorming, en revitaliseerde de UvA de inspraak en democratisering.

Ontwikkeling van de Binnenstadscampus

Veel input in 1 beeld

De binnenstadcampus is het historische hart van de UvA en er komt een hoop bij kijken om deze plek te (her)ontwikkeling. Aan ons de uitdaging om dit uitgebreide verhaal te visualiseren. Wij ontwikkelde daarvoor een infographic waarin we balanceren tussen tekst, illustraties en foto’s. De juiste mix voor een informatief en in het oog springend verhaal. Alles netjes bij elkaar om belanghebbende te informeren en draagvlak te creëren voor de uiteindelijk campus.

Allocatiemodel

Helder beeld, betere inspraak

De UvA vindt inspraak voor studenten en medewerkers belangrijk. Over het ‘allocatiemodel’ bijvoorbeeld, dat bepaalt hoe de geldstromen lopen. Een knap lastig maar cruciaal onderwerp. Wij vertaalden het model naar een begrijpelijke Infographic en animatiefilm. Hierdoor lukte het om studenten en medewerkers te betrekken in de besluitvorming, en revitaliseerde de UvA de inspraak en democratisering.

Allocatiemodel

Helder beeld, betere inspraak

De UvA vindt inspraak voor studenten en medewerkers belangrijk. Over het ‘allocatiemodel’ bijvoorbeeld, dat bepaalt hoe de geldstromen lopen. Een knap lastig maar cruciaal onderwerp. Wij vertaalden het model naar een begrijpelijke Infographic en animatiefilm. Hierdoor lukte het om studenten en medewerkers te betrekken in de besluitvorming, en revitaliseerde de UvA de inspraak en democratisering.

Ontwikkeling van de Binnenstadscampus

Veel input in 1 beeld

De binnenstadcampus is het historische hart van de UvA en er komt een hoop bij kijken om deze plek te (her)ontwikkeling. Aan ons de uitdaging om dit uitgebreide verhaal te visualiseren. Wij ontwikkelde daarvoor een infographic waarin we balanceren tussen tekst, illustraties en foto’s. De juiste mix voor een informatief en in het oog springend verhaal. Alles netjes bij elkaar om belanghebbende te informeren en draagvlak te creëren voor de uiteindelijk campus.

Allocatiemodel

Helder beeld, betere inspraak

De UvA vindt inspraak voor studenten en medewerkers belangrijk. Over het ‘allocatiemodel’ bijvoorbeeld, dat bepaalt hoe de geldstromen lopen. Een knap lastig maar cruciaal onderwerp. Wij vertaalden het model naar een begrijpelijke Infographic en animatiefilm. Hierdoor lukte het om studenten en medewerkers te betrekken in de besluitvorming, en revitaliseerde de UvA de inspraak en democratisering.

Resultaten

De meest complexe modellen, ontwikkelingen en processen helder uitgelegd

Duidelijkere communicatie en daarmee meer betrokkenheid bij besluitvorming en ingrijpende zaken

De UvA zet nu structureel animatiefilms en infographics in