"Stop de Rat is een educatief filmpakket dat bewustwording rondom de rat vergroot."

De uitdaging

Een rat hoort bij een grote stad, maar de laatste jaren neemt het aantal meldingen van rattenoverlast in veel Nederlandse steden toe. Een rat plant zich onder ideale omstandigheden erg snel voort. Belangrijke reden van hun excessieve groei is de mens die teveel etensresten achterlaat. Verandering hiervan vereist een lange adem en bovenal het bieden van een geschikt alternatief.

In opdracht van de Gemeente Amsterdam maakte Public Cinema in samenwerking met Dorèndel Overmars een educatief filmpakket ‘Stop de Rat’ om de bewustwording rondom de rat te vergroten. Het filmpakket bestaat uit een stappenplan voor het maken van een lokale versie van Stop de Rat, herkenbare graphics en een op maat gemaakte film en presentatie per wijk.

Stop de rat

Onze aanpak

We ontwikkelden een stappenplan voor het maken van een lokale versie van Stop de Rat met bijpassende graphics en op maat gemaakte films. De methode creëert op laagdrempelige wijze inzicht over de gevolgen van teveel ratten en draagt bij aan bewustwording en gedragsverandering.

Het pakket is zo gemaakt dat mensen die het Nederlands beperkt beheersen de boodschap ook begrijpen. Dit wordt bereikt door gebruik van animaties, simpel taalgebruik en herhaling van de boodschap.

Stappenplan Stop de Rat

  1. Buren vertellen elkaar
  2. Samen film kijken
  3. Presentatie en discussie
  4. Folder meenemen
  5. Leven in de buurt
stop de rat website

Resultaten

Voorafgaand is gemeten hoeveel meldingen van overlast er zijn geweest per wijk. Over een half jaar wordt dit vergeleken met het aantal meldingen dat er na afloop van de campagne is gemaakt.

Stop de Rat is al uitgevoerd in de wijken Overtoomseveld, de Indische buurt en Zuid-Oost in Amsterdam. Nog 3 andere wijken In Amsterdam gaan dit jaar hun rattenplaag aanpakken met Stop de Rat.

Stop de Rat in Overtoomse veld

Stop de Rat in de Indische buurt

Bekijk hier meer projecten voor gemeentes: