Samen met Rebel Group hebben wij voor de Metropoolregio Amsterdam de leidraad ‘gebiedsontwikkeling en smart mobility’ ontwikkeld. De leidraad is een hulpmiddel voor MRA gemeenten om ‘Smart Mobility-proof’ gebiedsontwikkeling concreet te maken. Zodat ze bereikbaar blijven ondanks de bevolkingstoename en daaraan gekoppelde bouwopgave.

Uitdaging

Aanpak

Producten

Projectmanager

UITDAGING

De bouwopgave in Nederland omvat ruim 700.000 woningen tot 2030. Tussen 2016 en 2040 is er in de Metropoolregio Amsterdam behoefte aan maar liefst 250.000 nieuwe woningen. Een groot deel van die woningen moet in de bestaande stad worden gebouwd, naast andere functies die een plek moeten krijgen in die gebieden. Mobiliteit en gebiedsontwikkeling raken steeds meer met elkaar verweven. Bij mobiliteit gaat het om Smart Mobility zoals deelmobiliteit en in car applicaties, maar evengoed mobiliteitsoplossingen zoals spreiden in de tijd, goede fietsnetwerken. Bij gebiedsontwikkeling gaat het niet alleen om het vastgoed, maar ook over de kwaliteit van de openbare ruimte.

Passende mobiliteitsoplossingen worden zo belangrijk dat woningbouwplannen soms simpelweg niet meer kunnen worden gerealiseerd zonder. Dit vergt een integrale blik vanuit twee ‘werelden’. De laatste tijd worden deze twee werelden steeds meer samengebracht. Soms gaat dat goed, maar soms is ook onduidelijk wie waarvan is en hoe beide ‘werelden’ elkaar kunnen versterken.

De uitdaging voor Public Cinema binnen het onderzoeksproject was om verbanden en inzichten binnen en tussen verschillende complexe beleidsvelden naar boven te halen en te verhelderen voor een groter publiek.

AANPAK

Wij gaven visuele ondersteuning gedurende het onderzoeks- en adviestraject én gaven vorm aan alle eindproducten. Dit deden we door het maken van visuele verslagen van de interviews en de werksessies met stakeholders. Hierdoor waren we goed in staat om ook de eindproducten te ontwerpen. De schetsversies van de infographics hielpen Rebel om tussentijds de gedachten te ordenen en aan te scherpen. En om de opdrachtgever gedurende het traject mee te nemen in de totstandkoming van de leidraad.

PRODUCTEN

Hieronder vind je de 52-pagina’s tellende leidraad en de bijbehorende infographic. Klik op het plaatje om het bestand direct te downloaden. 

PROJECTMANAGER: VICTOR WOLLAERT

Victor is bedrijfskundige en fotograaf. Heeft jarenlang ervaring als ondernemer en organisatie consultant en fotografeerde voor oa. ANP en NRC. Bij Public Cinema kan hij eindelijk zijn hoofd aan zijn hart verbinden. Houdt van ingewikkelde vragen vertalen naar mooie beelden, liefst in de vorm van video. En van sparren met (potentiële) opdrachtgevers over de beste visuele oplossing en het slimste proces er naar toe.

victor@public-cinema.com
020-7008231

Bekijk hier meer projecten voor gemeentes: