In opdracht van de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) maakten we een animatie over een complex verstedelijkings- en mobiliteitsvraagstuk. In de animatie verwerkten we een aantal oplossingsrichtingen voor innovatieve samenwerking en bekostiging. De animatie was bedoeld als aftrap van een werkbezoek van de vier wethouders en de verantwoordelijk minister.

Uitdaging

Aanpak

Resultaat

Projectmanager

UITDAGING

Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam (de G4) staan, mede door de aantrekkende economie, voor een buitengewoon grote opgave op het gebied van mobiliteit. Steeds meer mensen trekken naar de stad. De hoge ruimtelijke druk in de grootstedelijke gebieden vraagt een benadering van het mobiliteitssysteem waarin OV, auto en fiets elkaar naadloos aanvullen. Verstedelijking en mobiliteit gaan hand in hand en kunnen elkaar versterken. Dit betekent dat er maximaal moet worden ingezet op een slimme en intensieve binnenstedelijke ontwikkeling. Dit is een opgave voor de steden in Nederland, maar niet alleen voor hen. Juist door het grote belang van de steden voor de economie van Nederland is het een opgave voor iedereen. Om de steden bruisend, aantrekkelijk, gezond en sociaal te houden, zijn zorgvuldige en principiële keuzes nodig. Alleen zo kunnen er voldoende ontplooiingskansen worden geboden aan het groeiend aantal mensen in de stad en de stad tot bakermat maken van de ‘Next Economy’. Naast de flinke inhoudelijke uitdaging, is ook het bekostigen van het project een uitdaging.

AANPAK

Om de essentie en urgentie van bovengenoemd verstedelijkingsvraagstuk het beste te visualiseren, heeft Public Cinema een animatie video gemaakt. Er werd meer ruimte voor het script en het storyboard ingecalculeerd dan gebruikelijk in verband met het grote aantal interne stakeholders dat betrokken was bij het proces en vanwege de politieke gevoeligheid die dit onderwerp met zich meebrengt. Uiteindelijk werd de animatie binnen een kort tijdsbestek van ongeveer 2 maanden opgeleverd.

RESULTAAT

Geen beter resultaat dan een tevreden opdrachtgever:

“In korte tijd en in een prettige interactieve samenwerking heeft Public Cinema een animatie gemaakt die we o.a. konden gebruiken bij een werkbezoek van de minister aan Amsterdam, waar de G4 steden hun verstedelijkingsuitdagingen hebben gepresenteerd.”

 

– Adriaan van Hoogstraten, Secretaris G4 verkeer en vervoer

PROJECTMANAGER: VICTOR WOLLAERT

Victor is bedrijfskundige en fotograaf. Heeft jarenlang ervaring als ondernemer en organisatie consultant en fotografeerde voor oa. ANP en NRC. Bij Public Cinema kan hij eindelijk zijn hoofd aan zijn hart verbinden. Houdt van ingewikkelde vragen vertalen naar mooie beelden, liefst in de vorm van video. En van sparren met (potentiele) opdrachtgevers over de beste visuele oplossing en het slimste proces er naar toe.

victor@public-cinema.com
06-15503467

Bekijk hier meer projecten voor gemeentes: