Duidelijk duindorp is een actieve samenwerking tussen bewoners, ondernemers, de Haagse Hogeschool en gemeente om het goede van Duindorp te behouden en problemen beter aan te pakken.

"ER GEBEURT IETS MOOIS"

Uitdaging

Aanpak

resultaat

projectmanager

UITDAGING

Gemeente Den Haag wil het imago van Duindorp verbeteren. Door het in beeld brengen van de manier waarop Duindorpers betrokken zijn bij de buurt hopen ze het gesprek te starten tussen de inwoners. Met als doel het creëren van positieve betrokkenheid. Maar ook het gesprek tussen binnen- en buitenstaanders wordt met de film gestart. Het vertonen van de film buiten de wijk moet ervoor zorgen dat het imago van Duindorp verbetert.

AANPAK

De uitdaging is om de werkelijkheid te vangen. De film moet authentiek zijn maar tegelijkertijd recht doen aan de complexiteit van het vraagstuk. Het is interessant om te kijken naar zowel Duindorpers zelf, als mensen buiten Duindorp. We hebben ervoor gekozen om de films af te laten spelen rondom drie sleutelfiguren met verschillende achtergronden. In lijn met de aanpak van ‘participatory video’ waarbij mensen zelf hun eigen leefwereld laten zien. Dit creëert authenticiteit en eigenaarschap.

naar alle films

RESULTAAT

‘In één woord geweldig, positieve sfeer!’

‘Superleuk in elkaar gezet. De film zet Duindorp weer in het daglicht!’

'Kijkend naar de film, leek ik terug te gaan naar mijn jeugd.'

PROJECTMANAGER: SANDRA JANSEN

Sandra is cultuurwetenschapper en journalist met een voorliefde voor beeld. Ze doet niets liever dan haar tanden zetten in een ingewikkeld onderwerp om er dan samen met een spreker een onvergetelijk verhaal van te maken. Of het nu een reportage, documentaire of videoclip is, ze pakt alles met beide handen aan.

sandra@public-cinema.com
020-7008231

MEER PROJECTEN VOOR GEMEENTES BEKIJKEN