Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft als eerste waterschap in Nederland een Blauwe Omgevingsvisie opgesteld, kortweg: BOVI 2050. Geheel volgens de principes van de nieuwe Omgevingswet zoekt het waterschap maximale samenhang én samenwerking. Met de BOVI wil ze haar collega-overheden helpen een eigen omgevingsvisie op te stellen. De blauwe omgevingsvisie is voor alle maatschappelijke partners te gebruiken bij het maken van hun ruimtelijke plannen.

Uitdaging

Aanpak

Producten

Projectmanager

UITDAGING

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft als eerste waterschap in Nederland een Blauwe Omgevingsvisie opgesteld, kortweg: BOVI 2050. Daarin geeft ze aan welke uitdagingen ze in de toekomst ziet voor zichzelf en haar partners, en welke oplossingsrichtingen er zijn. Het Waterschap wilde de complexe inhoud van deze BOVI 2050 vertalen naar creatieve communicatiemiddelen.

AANPAK

Public Cinema is met het Waterschap Vallei en Veluwe een traject van 10 maanden ingegaan. Daarin werkten we nauw samen met H+N+S Landschapsarchitecten, die de inhoudelijke totstandkoming van de BOVI 2050 begeleidde. In het begin van dat traject haalden we in sessies met medewerkers van het Waterschap en externe stakeholders de inhoud voor de BOVI 2050 op. Dit gebeurde aan de hand van vier thema’s die met het waterschap en waterbeheer te maken hebben: de energietransitie, circulaire economie, klimaatverandering en waardevolle leefomgeving. We pasten hierbij visuele verslaglegging toe, waardoor tijdens de sessie een volledig en gedeeld beeld ontstond bij alle aanwezigen. Vervolgens ontwikkelden we het concept voor de creatieve communicatiemiddelen.

PRODUCTEN

Public Cinema heeft, naast het meewerken aan de BOVI 2050 visiekaart, twee producten gemaakt. Enerzijds een 33 pagina’s tellend boek dat op een creatieve en visuele manier de essentie van de BOVI 2050 weergeeft. Anderzijds een website die “het hele verhaal” vertelt, waar partners van het Waterschap snel bij de informatie kunnen komen die hen helpt bij het opstellen van hun eigen omgevingsvisie. Klik op de tabbladen hieronder om de creatieve communicatiemiddelen te bekijken. 

Klik om naar de site te gaan.

Klik om het boek te downloaden.

PROJECTMANAGER: PETER KASBERGEN

Peter is bestuurskundige, politicoloog en filosoof. Als directeur van Public Cinema specialiseert hij zich in de vertaalslag tussen complexe vraagstukken en creatieve visualisatie. Daarnaast schrijft hij regelmatig mee aan boeken, artikelen, blogs en onderwijsmateriaal over vraagstukken in de publieke sector.

Fun fact: Peter knipt al jaren zijn eigen haar en koopt al zijn kleding tweedehands.

peter@public-cinema.com
020-7008231

Bekijk hier meer projecten over waterschappen: