In samenwerking met Vereniging voor Overheidsmanagement en Publiek Denken maakt Public Cinema al enkele jaren OMOOC video’s. De naam OMOOC is een samenstelling van O en MOOC. MOOC is de afkorting van Massive Online Open Course, een belangrijke ontwikkeling in het onderwijs. O staat voor overheid, want dat is waar de thema‚Äôs van de MOOCs betrekking op hebben. Het doel is om overheidsmanagers, -professionals en -bestuurders op een eigentijdse manier te voorzien van frisse inzichten over hoe het binnen het openbaar bestuur beter kan.

Na de MOOC ‘Digitalisering doet ertoe’ vind je op deze projectpagina de reeks video’s ‘Anders samenwerken door de omgevingswet’. Ze zijn mogelijk gemaakt door A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen, A&O-fonds Provincies en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.

Uitdaging

Aanpak

Producten

Projectmanager

UITDAGING

De Omgevingswet komt eraan. Dat vraagt om andere manieren van samenwerken. Welke rol neemt een organisatie in bij zo’n samenwerking? Hoe kan een bouwsteen of PRIP-overleg helpen bij samenwerkingen? Op welke manieren kun je als gemeente met de maatschappij samenwerken? Het zijn enkele vragen die we aan de hand van verschillende casussen hebben geprobeerd te beantwoorden.

AANPAK

Bij deze OMOOC is door het A&O fonds een overzicht van casussen gemaakt waarin al in de geest van de Omgevingswet wordt gewerkt. Public Cinema heeft op basis van deze outline voorgesprekken gevoerd met de sprekers. In een script is samengebracht wat interessant is om te filmen en wat aansprekende inhoud is. Het eindresultaat is door projectpartners Vereniging voor Overheidsmanagement en Publiek Denken gepubliceerd en verspreid via omooc.nl.

PRODUCTEN

We hebben zes OMOOC video’s opgenomen. In elke video wordt een ander thema belicht:

  1. Hoe het bovengronds brengen van een beek om een intensief samenspel vraagt
  2. Een integrale omgevingsvisie opstellen met de Bouwsteen Water en Klimaat
  3. Heldere afspraken, rollen en verantwoordelijkheden in Culemborg
  4. Mogelijke knelpunten in de ruimtelijke ontwikkeling in een vroeg stadium tackelen met het Provinciaal Initiatieven Platform (PRIP)
  5. Samenwerking met Bloei & Groei bij het onstaan van een buurtmoestuin
  6. Een visie met draagvlak in de gemeente Korendijk
  7. Ga zelf aan de slag!

PROJECTMANAGER: SANDRA JANSSEN

Sandra is cultuurwetenschapper en journalist met een voorliefde voor beeld. Ze doet niets liever dan haar tanden zetten in een ingewikkeld onderwerp om er dan samen met een spreker een onvergetelijk verhaal van te maken. Of het nu een reportage, documentaire of videoclip is, ze pakt alles met beide handen aan.

sandra@public-cinema.com
020-7008231

Bekijk hier meer projecten met betrekking tot de overheid: